Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa Suomen ritariston ja aatelin 17-vuotta täyttänyt jäsen sekä toisen tunnustetun aalteliston jäsen, joka on Suomen kansalainen.

Nuorisojäseneksi yhdistyksessä katsotaan jäsen, joka ei ole täyttänyt 30 vuotta.

jÄsenhakemus