Adelsförbundet

Finlands Adelsförbund r.f. är en ideell förening grundad 1925. Verksamhetens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom att bl.a. förena medlemmar av finländska och utländska adliga ätter. Föreningen bedriver även välgörande verksamhet genom att ur avkastningen från de fonder föreningen förvaltar utdela stipendier, verksamhetsbidrag och donationer till medlemmar, studerande och allmännyttiga institutioner.

Morsdagslunchen 10.5. är inhiberad på grund av statsrådets beslut

 

Årsmötet 17.3 är inhiberat på grund av statsrådets beslut av den 16.3.2020

 

 

 

Ansökningstiderna är 1-30.4 och 1-30.9. Ansökningar och förfrågningar tas emot endast som epost-bilaga.

Ansökningsblankett.

Kontaktuppgifter

Finlands Adelsförbund r.f.
Riddaregatan 1
00170 HELSINGFORS
Tel. 010 411 7260
info(at)adelsforbundet.fi